Portfolio > Monotypes

Lilac Sky
Oil Monotype
9 x 9
$200
Yellow Sky
Oil Monotype
9 x 9
Pink Sky
Oil Monotype
9 x 12
$250
Win's Orchids
Oil Monotype
14 x 11
$275
Tree Orchid
Oil Monotype
14 x 11
$275
Pots of Orchids
Oil Monotype
14 x 11
$275
Yellow Orchid
Oil Monotype
9 x 9
$200
Small Yellow Orchid
Oil Monotype
5 x 5
$100
Pink Flower
Oil Monotype
14 x 11
$275
Sunset Glow
Watercolor
10 x 8
$200